Module Jubilee

Ontdek de wijk van het Jubelpark , haar geschiedenis, haar geheimen en haar bijzonderheden.

A) Eerste fase

"Het Jubelpark tussen verleden en nu" van Jacqueline Gérard

De zoektocht leidt ons naar een ontdekking van de Cinquantenaire.  Na een diepgaande inleiding over het hele gebouwencomplex, wordt meer aandacht besteed aan de triomfboog en de zuilengalerij.

De triomfboog van de Cinquantenaire
Vanaf het begin van haar ontwikkeling vertegenwoordigt  de boog de belanrijkste focus van het complex zoals gewild  door Leopold II. Het benadrukt de overgang tussen het stadscentrum, als motor van het sociale leven, en het platteland. Als poort van de stad is zij, vanwege haar monumentaal aanzien, een illuster en historisch belangrijk kenmerk van het land. Ondanks het ontwerp zoals goedgekeurd door de regering in 1879, blijft de triomfboog lange tijd onvoltooid. Na vele projecten en gekunstelde of tijdelijke constructies is, dankzij de wil van de koning, de triomfboog uiteindelijk voltooid in mei 1905 ter viering van de 75ste verjaardag van België. Met haar quadriga en haar vele bronzen beelden, werd ze het icoon van de stad Brussel.

De zuilengalerij
Het primaire doel van de zuilengang is het maken van een overdekte verbinding tussen de twee belangrijkste delen van het gebouwencomplex, maar ook om dienst te doen als tribune bij officiële gebeurtenissen. De bouw van de zuilengang werd na heel wat tegenslag uiteindelijk afgerond in 1905. Het zou echter tot 1932 duren eer de 360 vierkante meter versieringen in mozaïek werd voltooid. Terwijl de rechter vleugel het "heldhaftige België" verheerlijkt, vertegenwoordigt de linker vleugel het "vreedzame België ". (J. Gerard)

De hoogtepunten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis door Karl Marcelis.

Onze tocht door verschillende werelddelen zal zich richten op de schatten die door hun kwaliteit en spirituele rijkdom, tijd en ruimte overstijgen. De goddelijkheid van de tonijnvissers van het Paaseiland, de dansende Shiva Nataraja uit Zuid-India, een graf uit het oude Egypte, Attisch aardewerken offers aan de godin Athena, een serie zijden en wollen wandtapijten uit de Renaissance, Art Nouveau glazen voorwerpen ... Onze zintuigen worden geprikkeld en onze verbeelding gestimuleerd , als voorproefje ter aanmoedigiging van een uitstap in de rijke collecties van het Jubelparkmuseum.

B) Tweede fase

Ontdekking van de standbeelden van het Park door Mrs. Sarah Strange

in het Frans en het Engels


C) De derde fase, indien gewenst, kan een bezoek aan een kamer in de permanente collecties van het Jubelparkmuseum worden

Andere fasen (de pleinen, Cauchiehuis, ...) zijn in voorbereiding en zullen binnenkort beschikbaar zijn.