Altijd in dienst van... en tot uw meerdere tevredenheid!

Wij zijn een team van professionals op het gebied van communicatie en evenementen-organisatie, dat zich ontwikkeld heeft in de multi-culturele werkelijkheid van Brussel.

CAP-ERIA is de ideale partner voor elke persoon, elke organisatie of elk bedrijf dat een evenement op maat wenst aan te bieden aan alle soorten groepen van mensen.

CAP-ERIA bedenkt  en begeleidt de uitvoering van artistieke, muzikale of theater-activiteiten. Deze activiteiten kunnen zich afspelen op een historische plek, of in de vorm van een door de klant gewenste formule, zoals een ontmoeting met een persoonlijkheid.

CAP-ERIA maakt zich sterk en staat in voor de kwaliteit  van haar medewerkers, voor de gekozen activiteiten en de door haar voorgestelde aanpak.

ONZE DYNAMISCHE PLOEG

CHRISTINE SIMEONE

CHRISTINE SIMEONE

Ervaren en gedreven organisatrice van culturele aangelegenheden, Europese van het eerste uur, koos ik België als tweede plaats van vestiging.  Het zal dan ook geen verrassing zijn te vernemen dat ik mijn enthousiasme voor dit land met u wil delen. Ik nodig u graag uit voor een interessante en boeiende ontdekkingstocht die u, bezadeld met rijke ervaringen, zal sterken in uw verdere levenswandel.


Oostenrijkse van geboorte en Europese van overtuiging, kan ik bogen op een lange carrière als vergadertolk en administratief medewerkster bij de Europese Instellingen. Het is met veel  plezier dat ik  mijn ervaring  in communicatie en linguïstiek hoop in te zetten  in dienst  van deze veelbelovende en spannende onderneming, een onderneming die zich vol enthousiasme opstelt naar mensen  die dit land met open geest en nieuwsgierigheid bezoeken. Er gaat niets boven het zich verdiepen in ’s lands geschiedenis en cultuur om er zich thuis te kunnen voelen. Dit is wat ik al bijna dertig jaar doe, zonder me één moment te vervelen.

URSULA PAULINI

URSULA PAULINI


CELINE CASSARINO

CELINE CASSARINO

Als Master student aan het Instituut voor Europese Studies van de ULB, en als fotograaf bekend met informatie-technologie, heb ik een brede waaier aan interesses. CAP-ERIA  sprak me aan omdat het aansloot bij mijn liefde voor kunst en kultuur. Met mijn dynamiek en vaardigheden hoop ik dan ook het team goed aan te vullen.